ПОЛОЖЕННЯ про членство в Федерації спортивного більярду України та сплату членських та вступних внесків


    1. Загальні положення
1.1. Положення про реєстрацію, облік, зняття з обліку, права та обов’язки членів Федерації спортивного більярду України (надалі – Федерація) розроблено відповідно до Статуту Федерації спортивного більярду України, затвердженого Установчою конференцією Федерації спортивного більярду України 18.09.2001 р., та зареєстрованого Міністерством юстиції 18.09.2001 р.
1.2. Положення визначає порядок вступу (реєстрації) обліку, зняття з обліку (вихід) членів Федерації, права і обов’язки членів Федерації та порядок обліку і контролю за сплатою та використанням членських і вступних внесків. 
2. Члени ФСБУ
2.1. Федерація спортивного більярду України – громадська неприбуткова організація спортивної спрямованності, діє за принципом добровільності, спільності інтересів, рівноправності її членів.
2.2. Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства. В Федерації є почесне членство.
2.3. Індивідуальним членом Федерації може бути громадянин України, який визнає принципи, мету, завдання та Статут Федерації, своєчасно сплачує членські внески, вступає на підставі заяви, поданої до місцевого осередку, або, в окремих випадках, безпосередньо до Федерації.
2.4. Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють втіленню їх в життя, своєчасно сплачують членські внески.
2.5. Пряме членство безпосередньо у Федерації може здійснюватись лише за умови відсутності або припинення діяльності місцевого осередку Федерації на території проживання особи, яка бажає вступити до Федерації. В такому випадку сплата членських внесків проводиться безпосередньо до Виконкому Федерації.
2.6. Члени Федерації співпрацюють з місцевим осередком шляхом виконання статутних завдань, заходів, що проводить Федерація за дорученням керівних органів.
2.7. У Федерації може бути почесне членство. Президія Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед українським більярдним спортом. Почесний член Федерації, за його бажанням, може брати участь у роботі Генеральної Асамблеї та Президії Федерації з правом дорадчого голосу.

3. Порядок прийому членів ФСБУ
3.1. Членство в Федерації спортивного більярду України здійснюється через місцеві осередки.
3.2. Індивідуальне членство:
3.2.1. Вступ до Федерації здійснюється за територіальною ознакою, на підставі заяви, встановленого зразка, та поданої до місцевого осередку;
3.2.2. До заяви додається три нещодавно зроблені фотокартки;
3.2.3. Одразу, з поданням заяви, сплачується вступний, а надалі членські внески.
3.3. Колективне членство:
3.3.1. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Федерації на підставі поданої заяви встановленого зразку;
3.3.2. До заяви додається рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій про вступ до Федерації;
3.3.3. Поіменний список з анкетними даними членів колективу, що вступають до Федерації;
3.3.4. Три нещодавно зроблені фотокартки кожного члену колективу;
3.3.5. Одразу, з поданням заяви, сплачується вступний, а надалі членські внески;
3.3.6. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
3.4. Реєстрація членів відбувається у Виконкомі Федерації за поданням місцевого осередку.
3.4.1. Після реєстрації Виконкомом Федерації, кожному члену видається оригінальне Посвідчення члена Федерації спортивного більярду України, з відповідним реєстраційним номером;
3.4.2. Допуск до усіх видів спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, навчальних або методичних консультацій, засіданнь керівних органів та інших заходів Федерації, здійснюється тільки при наявності Посвідчення члена Федерації.

4. Права і обов’язки членів
4.1. Члени Федерації мають право:
- брати участь у діяльності Федерації;
- обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації,
- одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації, матеріальну, методичну, консультативну допомогу Федерації,
- брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації,
- отримувати пільгову знижку на відвідування базових клубів Федерації у розмірі 10% від розміру встановлених розцінок у даному конкретному закладі;
- вільно виходити з Федерації,
- колективному члену (більярдному клубу) надається право на проведення офіційних національних та міжнародних змагань, в разі відповідності клуба технічним вимогам.

4.2. Члени Федерації зобов’язані:
- активно сприяти розвитку більярдного спорту в Україні,
- дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту та регламентуючих документів Федерації,
- виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації,
- співпрацювати з Федерацією з усіх питань, які стосуються організації змагань,
- своєчасно сплачувати вступні, членські та інші внески,
- дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Федерації.

5.Членські внески.
5.1. Члени Федерації здійснюють своє членство через місцеві осередки Федерації спортивного більярду України.
5.2. Розмір членських та інших внесків до Федерації затверджується рішенням Президії Федерації спортивного більярду України.
5.3. При прийнятті членства, сплачуються до каси місцевого осередку Федерації вступний внесок у розмірі:
- індивідуальний член – 50,00 грн.
- колективний член – 500,00 грн.
Без сплати вступних внесків, членства у Федерації не відбувається.
5.4. Членські внески сплачуються всіма членами Федерації також через каси місцевих осередків Федерації
Щорічний розмір членських внесків з 01.01.2009 р. становить:
- індивідуальний член – 600,00 грн.;
- колективний член – 3000,00 грн. при кількості 3-х осіб у їх складі, і за кожного наступного члена – 500,00 грн.
5.5. Членські внески можуть сплачуватись один раз на рік на початку року у розмірі, вказаному в п. 5.4. даного Положення, або щоквартально чи щомісяця у розмірі відповідно 1/4 чи 1/12 від щорічного розміру членських внесків.
5.6. Якщо член Федерації затримує сплату членських внесків на два місяці, йому надсилається попередження Головою місцевого осередку, протягом трьох місяців – члена Федерації дискваліфікують терміном на 0,5 року, якщо член Федерації протягом шести місяців від встановленого терміну без поважних причин не сплачує членські та інші внески, він вважається автоматично виключеним з числа членів Федерації.
5.7. У випадку, коли колективний чи індивідуальний член Федерації не взмозі з будь-яких причин вносити вступні або членські внески до місцевого осередку, він може зробити внесок безпосередньо до Виконкому ФСБУ, обґрунтувавши причину у письмовому вигляді.
5.8. Місцеві осередки Федерації спортивного більярду України не пізніше 01 грудня поточного року направляють до Виконкому Федерації звіт про кількість прийнятих членів.
5.9. 30% коштів, які були зібрані в результаті сплати вступних та членських внесків, щокварталу перераховуються місцевими осередками до Виконкому Федерації не пізніше 10 числа місяця наступного після кожного кварталу, на розвиток більярдного спорту в Україні, організацію спортивних змагань, турнірів та інших заходів всеукраїнського масштабу, підготовку збірної команди України до міжнародних змагань, оплату суддів на спортивних змаганнях, та інше, згідно кошторису доходів та витрат Федерації.
5.10. У разі, коли членами Федерації були сплачені вступні або членські внески, але місцевий осередок протягом двох місяців від встановленого у п. 5.9. терміну без поважних причин не перераховує визначений відсоток до Виконкому Федерації, на Голову такого місцевого осередку накладається дисциплінарне стягнення.
5.11. Добровільні внески не являються обов’язковими, та сплачуються виключно за бажанням членів Федерації. Добровільні внески можуть сплачувати як індивідуальні, так і колективні члени Федерації.
5.12. Внески вносяться в касу місцевого осередку чи на розрахунковий рахунок по відомості.
5.13. Членські та інші внески використовуються для здійснення Статутної діяльності Федерації, а саме для сприяння розвитку більярдного спорту та олімпійського руху на Україні, для підвищення ролі фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку молоді, для зміцнення здоров’я громадян, формування здорового способу життя та захист інтересів членів Федерації, на благодійні цілі, на виплату заробітної плати штатним працівникам та нарахованим податкам, оплату послуг стороннім організаціям, які залучаються для проведення турнірів, закупку призів, тощо.

6. Припинення членства, виключення з членів Федерації.
6.1. Членство у Федерації може бути припинено на підставі :
- поданої заяви про вихід з Федерації (для індивідуального члена),
- рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви (для колективних членів),
- рішення керівного органу місцевого осередку або Президії Федерації у випадку порушення вимог Положення про осередок та Статуту Федерації;
- невиконання своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності місцевого осередку, завдання шкоди майну місцевого осередку та Федерації;
- скоєння неетичних дій щодо окремих членів місцевого осередку та Федерації.
6.2. Членство припиняється з ліквідацією осередку, ліквідацією колективного члена або смертю індивідуального члена.
6.3. Рішення про припинення членства та виключення з членів місцевого осередку приймається на Загальних Зборах місцевого осередку більшістю голосів присутніх.
6.4. Колективні та індивідуальні члени зобов’язані виконати всі свої фінансові обов’язки перед місцевим осередком та Федерацією до завершення свого членства.

Лента новостей