Grand Prix Polski Brześć Słomla Ptysiowa POL TOUR Łódź, Frame • 20-21 февраля 2021

Дисциплина
10-ball
Категория
Национальный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Łódź, Frame
Начало
20-02-2021 08:00
Окончание
21-02-2021

GRAND PRIX POLSKI „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR – 10-BIL

 

UWAGA !!!  W związku z zagrożeniem COVID 19 dyrektor cyklu wydał 16 grudnia 2020 roku zarządzenie zmieniające zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 2021. Jest ono obowiązujące do odwołania !!!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z tym zarządzeniem.

 

TERMIN: 20-21.02. 2021 r.

MIEJSCE GIER:  Klub bilardowy FRAME ; Łódź ul. Narutowicza 7/9
ORGANIZATOR: Mak Marketing

PARTNERZY: East European Billiard Council, Klub bilardowy Frame.

 

SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU: Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim. 

PATRONAT: Polski Związek BilardowyNAGRODY FINANSOWE + puchar i medale

 • 1 miejsce – 2.000 zł,
 • 2 miejsce – 1.100 zł,
 • 3-4 miejsce - 500 zł,
 • 5-8 miejsce - 300 zł,

Zawodnik zobowiązany jest osobiście odebrać nagrodę zgłaszając się z dokumentem tożsamości. Nagrody za miejsca V-VIII będą wypłacane po zakończeniu meczów, a nagrody za miejsca I-III po ceremonii dekoracji. Nagrody nie odebrane przez zawodników w czasie zawodów zostaną przekazane na nagrodę dla najlepszego juniora cyklu.

PROGRAM:
20.02.2021

- 9.30-9.50 - odprawa zawodników – I tura
- 10.00 - otwarcie i rozpoczęcie pojedynków,

- 13.00 – odprawa zawodników II tura,

- 13.15 – rozpoczęcie meczów II tura,

- 16.15 – odprawa zawodników III tura,

- 16.30 – rozpoczęcie meczów III tura,


21.02.2021

- 10.00 - gry pucharowe

- 17.30 – finał

 (dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu list startowych i ustaleniu liczby zawodników).

SYSTEM SPORTOWY odmiana 10-bil wg przepisów WPA, I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 5 wygranych partii. II etap - pucharowy, do którego awansuje 16-60 najlepszych zawodników mecze rozgrywane są do 5-7 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 12.02.2021r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; fax: 0-41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.

W zgłoszeniu zawodnik musi podać:

1/ imię i nazwisko,

2/ przynależność klubową lub w przypadku osób niezrzeszonych w żadnym klubie nazwę miejscowości, w której mieszkają

3/ informację o braku lub posiadaniu licencji Polskiego Związku Bilardowego,

4/ informację o posiadaniu lub braku karty prawa do gry na 2020 rok. (Ponieważ jest to pierwszy turniej w tym sezonie i biuro PZBil może nie zdążyć wydać kart prawa do gry na 2021 roku będziemy uznawali status z ubiegłego roku. Zasada ta nie będzie dotyczyła kolejnych turniejów).


Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną  na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl  Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju (środki muszą być na rachunku EEBC do 25 stycznia). Brak wpłaty spowoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników.

UWAGA!

Jeżeli zgłoszenia dokonują Kluby i chcą za swoich zawodników płacić przelewem, to muszą zgłoszenie przesłać najpóźniej do 20 stycznia. EEBC prześle fakturę będącą podstawą do płatności.

UWAGA: ZASADY TURNIEJU PRECYZUJE ZARZĄDZENIE DYREKTORA CYKLU Z DNIA          16 grudnia 2020 r– PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z JEGO TREŚCIĄ !!!!

OPŁATY STARTOWE:

80 zł - kobiety i juniorzy młodsi (do 17 roku życia włącznie) z licencją PZBil,

110 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2020 rok,

130 zł - pozostali zawodnicy.

Z opłaty startowej zwolnieni są dwaj najlepsi zawodnikcy w rankingu kroczącym.

Oświadczenia COVID -19 będą wypełniane na miejscu. Prosimy osoby, które mają informację o swoim zdrowiu, wskazujące, że posiadają aktywnego koronawirusa lub odczuwają, że taka sytuacja może mieć miejsce o nie przyjeżdżanie na turniej i poinformowanie o tym organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o stanie zdrowia musi podpisać opiekun lub rodzic.

HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora.

Zasady obowiązujące na zawodach Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć - Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020 określone są w regulaminie oraz zarządzeniu dyrektora cyklu GPP z dnia 3 czerwca 2020 r.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.


Bliższe informacje: Mak Marketing - Kielce ul. Zagnańska 84 A, tel./fax: 41 362-11-47;                  e-mail: mak@makmarketing.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

GRAND PRIX POLSKI BRZEŚĆ SŁOMKA PTYSIOWA POL TOUR

ORGANIZOWANEGO W   ŁODZI   W DNIACH 20-21.02. 2021 ROKU.

 

 

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu GPP Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR w 2021 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK               NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mak Marketing i EEBC moich danych do celów sportowych.

 

…………………………………………   …………………………………                       ………………………………………………

(miejscowość i data)                  (numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

Kielce dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na zawodach

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik składa pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie lub izolacji oraz że w okresie ostatnich 15 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.

Niniejsze oświadczenie zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.

 1. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę oraz posiadać maseczki ochronne. Szczegółowe zasady dotyczące używania maseczek będą podane przed zawodami.  

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności, chyba że przepisy państwowe wprowadzą zmiany w tym zakresie.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener (osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów oraz szablonów do ustawiana bil. Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych (najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry (krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych (toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA!!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują regulaminy poszczególnych zawodów sportowych oraz przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

 

 

 

Список участников

1POLПольша1985
2POLTczew
3POLRokietnica1979
4POLTarnów
5POLTarnów
6POLKielce1995
7POLRękoraj
8POLПознань
9POLBydgoszcz
10POLГданьск
11POLŁabiszyn
12POLTczew
13POLГданьск
14POLRokietnica
15POLRzeszów
16POLZakopane
17POLTarnów
18POLSosnowiec
19POLГданьск
20POLCzęstochowa
21POLTomaszów Mazowiecki
22POLTomaszow Mazowiecki
23POLMrągowo
24POLPoznań
25POLWarszawa
26POLLubin1992
27POLLubin
28POLLubin
29POLŁódź
30POLTarnów
31POLWola Rasztowska
32POLJaworzno
33POLRzeszów
34POLRękoraj
35POLRękoraj
36POLŁódź
37POLJaworzno
38POLГданьск
39POLГданьск
40POLПознань
41POLBieruń1993
42POLKielce1984
43POLWarszawa
44POLŁódź
45POLRękoraj
46POLTczew
47POLКраков
48POLŁódź
49POLRękoraj
50POLŁódź
51POLTarnów
52POLКраков
53POLSokółka
54POLZakopane
55POLPoznań
56POLBydgoszcz
57POLKatowice1999
58POLŁódź
59POLWarszawa
60POLBydgoszcz
61POLПознань
62POLГданьск
63POLKielce
64POLTomaszów Mazowiecki
65POLBiałystok
66POLŁódź
67POLКраков
68POLRokietnica
69POLПознань
70POLCzęstochowa
71POLJaworzno
72POLSosnowiec
73POLKielce1991
74POLSokółka
75POLRzeszów
76POLKielce
77POLTomaszow Mazowiecki
78POLTomaszów Mazowiecki1990
79POLKielce
80POLKatowice1985
81POLSosnowiec
82POLГданьск
83POLJaworzno
84POLRokietnica2001
85POLГданьск
86POLRękoraj
87POLTarnów
88POLŁódź
89POLKatowice1994
90POLŁódź
91POLTczew
92POLTczew
93POLKętrzyn1996
94POLOlsztyn
95POLKielce
96POLJaworzno
97POLBydgoszcz
98POLZakopane
99POLTomaszów Mazowiecki
100POLŁódź
101POLJaworzno
102POLŁódź
103POLWarszawa
104POLPiechcin
105POLWrocław
106POLTomaszow Mazowiecki1996
107POLSokółka
108POLŁódź
109POLГданьск
110POLŁódź
111POLSokółka
112POLJaworzno
113POLBydgoszcz
114POLŻnin
115POLŻnin
116POLKielce
117BLRMinsk1993МС